Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

19

Februari

25%

-

14

Mars

30%

-

16

April

36%

11°

-

15

Maj

41%

15°

-

14

Juni

41%

18°

-

12

Juli

37%

20°

-

12

Augusti

41%

20°

-

12

September

39%

18°

-

12

Oktober

33%

15°

-

15

November

26%

10°

-

18

December

20%

-

18