Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

18

Februari

25%

-

13

Mars

30%

-

16

April

37%

12°

-

14

Maj

39%

16°

-

15

Juni

41%

19°

-

12

Juli

40%

21°

-

12

Augusti

41%

20°

-

13

September

37%

18°

-

13

Oktober

30%

14°

-

15

November

26%

10°

-

16

December

20%

-

17