Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

17

Februari

24%

-

14

Mars

30%

10°

-

17

April

35%

12°

-

15

Maj

39%

16°

-

15

Juni

40%

19°

-

13

Juli

39%

21°

-

13

Augusti

40%

21°

-

14

September

37%

18°

-

14

Oktober

31%

14°

-

16

November

26%

10°

-

17

December

20%

-

18