Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

18

Februari

25%

-

13

Mars

30%

-

16

April

33%

11°

-

14

Maj

39%

15°

-

13

Juni

40%

18°

-

12

Juli

37%

20°

-

11

Augusti

39%

20°

-

13

September

38%

18°

-

12

Oktober

31%

14°

-

14

November

26%

-

17

December

21%

-

17