Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

15

Februari

28%

-

13

Mars

36%

-

14

April

40%

14°

-

14

Maj

40%

18°

-

16

Juni

46%

22°

-

15

Juli

54%

25°

-

13

Augusti

52%

24°

-

14

September

50%

20°

-

12

Oktober

35%

14°

-

12

November

23%

-

13

December

18%

-

14