Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

15

Februari

33%

-

13

Mars

38%

-

15

April

40%

10°

-

16

Maj

39%

14°

-

18

Juni

44%

18°

-

16

Juli

52%

21°

-

14

Augusti

50%

20°

-

15

September

47%

17°

-

13

Oktober

37%

12°

-

13

November

29%

-

14

December

27%

-

14