Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

17

Februari

32%

-

14

Mars

39%

10°

-

15

April

44%

13°

-

15

Maj

44%

17°

-

17

Juni

51%

21°

-

13

Juli

59%

24°

-

11

Augusti

56%

24°

-

12

September

54%

20°

-

11

Oktober

40%

15°

-

13

November

28%

-

15

December

24%

-

15