Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

15

Februari

34%

-

13

Mars

42%

10°

-

14

April

45%

14°

-

15

Maj

46%

18°

-

16

Juni

53%

22°

-

12

Juli

62%

25°

-

10

Augusti

59%

24°

-

11

September

56%

21°

-

10

Oktober

43%

16°

-

12

November

32%

-

14

December

27%

-

14