Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

14

Februari

39%

11°

-

13

Mars

46%

13°

-

14

April

46%

16°

-

15

Maj

47%

20°

-

14

Juni

52%

24°

-

11

Juli

60%

27°

-

8

Augusti

57%

27°

-

10

September

57%

24°

-

9

Oktober

48%

19°

-

11

November

37%

13°

-

13

December

30%

-

13