Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

17

Februari

31%

-

14

Mars

36%

10°

-

16

April

42%

14°

-

15

Maj

43%

18°

-

16

Juni

45%

21°

-

13

Juli

49%

23°

-

12

Augusti

50%

23°

-

12

September

46%

20°

-

12

Oktober

38%

15°

-

14

November

28%

-

16

December

20%

-

16