Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

11°

22

Februari

30%

10°

18

Mars

35%

11°

10°

19

April

43%

13°

11°

17

Maj

45%

15°

12°

16

Juni

45%

18°

14°

13

Juli

47%

20°

15°

13

Augusti

47%

20°

16°

15

September

44%

19°

15°

15

Oktober

36%

16°

14°

18

November

29%

12°

13°

21

December

24%

10°

12°

21