Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

11°

22

Februari

30%

10°

18

Mars

35%

11°

10°

19

April

43%

12°

10°

16

Maj

46%

15°

12°

16

Juni

46%

18°

14°

13

Juli

48%

20°

15°

12

Augusti

47%

20°

16°

14

September

45%

18°

15°

15

Oktober

37%

16°

14°

17

November

29%

12°

13°

20

December

24%

10°

12°

21