Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

13°

10°

12

Februari

40%

13°

10°

11

Mars

38%

12°

10

April

34%

11

Maj

30%

11

Juni

28%

10

Juli

33%

10

Augusti

36%

9

September

42%

9

Oktober

42%

9

November

40%

11°

11

December

37%

12°

11