Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

31°

-

19

Februari

47%

31°

-

20

Mars

46%

30°

-

23

April

47%

32°

-

21

Maj

53%

29°

-

20

Juni

52%

28°

-

19

Juli

51%

28°

-

19

Augusti

50%

29°

-

20

September

46%

29°

-

18

Oktober

47%

30°

-

18

November

46%

30°

-

18

December

48%

31°

-

18