Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-9°

-

18

Februari

13%

-8°

-

16

Mars

24%

-3°

-

15

April

33%

-

11

Maj

38%

11°

-

10

Juni

40%

17°

-

11

Juli

40%

19°

-

13

Augusti

35%

17°

-

15

September

27%

11°

-

16

Oktober

21%

-

18

November

14%

-3°

-

17

December

6%

-7°

-

18