Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-5°

-

20

Februari

15%

-4°

-

15

Mars

25%

-

14

April

33%

-

13

Maj

41%

14°

-

11

Juni

43%

19°

-

11

Juli

39%

20°

-

14

Augusti

35%

18°

-

15

September

27%

13°

-

16

Oktober

21%

-

16

November

12%

-

19

December

7%

-2°

-

20