Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-7°

-

18

Februari

20%

-6°

-

15

Mars

30%

-

15

April

37%

-

13

Maj

44%

14°

-

12

Juni

45%

19°

-

13

Juli

43%

21°

-

15

Augusti

39%

18°

-

16

September

29%

12°

-

17

Oktober

22%

-

17

November

12%

-

19

December

7%

-5°

-

19