Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-7°

22

Februari

16%

-6°

17

Mars

27%

17

April

36%

14

Maj

46%

15°

11

Juni

46%

19°

10°

13

Juli

44%

21°

15°

15

Augusti

39%

19°

16°

17

September

29%

13°

13°

18

Oktober

20%

19

November

8%

22

December

5%

-4°

24