Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-8°

22

Februari

20%

-7°

18

Mars

30%

-1°

16

April

37%

14

Maj

46%

14°

12

Juni

45%

19°

14

Juli

44%

21°

14°

14

Augusti

39%

18°

15°

17

September

29%

12°

12°

18

Oktober

20%

19

November

9%

22

December

8%

-5°

24