Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-6°

22

Februari

17%

-6°

17

Mars

28%

16

April

34%

14

Maj

43%

15°

12

Juni

43%

20°

10°

13

Juli

41%

21°

15°

15

Augusti

36%

19°

16°

17

September

28%

13°

13°

17

Oktober

20%

18

November

9%

21

December

6%

-4°

23