Vad betyder färgerna på kartan?

Lätt regn

Kraftigt regn