Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

17

Februari

36%

10°

-

17

Mars

44%

13°

-

15

April

46%

14°

-

15

Maj

49%

18°

-

15

Juni

57%

22°

-

11

Juli

66%

26°

-

8

Augusti

69%

26°

-

7

September

57%

23°

-

10

Oktober

46%

17°

-

14

November

38%

12°

-

16

December

31%

-

16