Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

16

Februari

39%

10°

-

16

Mars

47%

12°

-

14

April

47%

14°

-

15

Maj

52%

18°

-

14

Juni

60%

23°

-

11

Juli

70%

26°

-

8

Augusti

72%

26°

-

7

September

59%

23°

-

10

Oktober

48%

17°

-

14

November

40%

11°

-

15

December

32%

-

16