Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

16

Februari

40%

10°

-

14

Mars

43%

13°

-

14

April

41%

14°

-

15

Maj

46%

18°

-

15

Juni

54%

23°

-

12

Juli

62%

27°

-

10

Augusti

62%

26°

-

9

September

56%

24°

-

10

Oktober

47%

18°

-

12

November

38%

12°

-

14

December

33%

-

15