Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

47%

-

13

Mars

50%

11°

-

11

April

50%

13°

-

13

Maj

58%

18°

-

12

Juni

64%

23°

-

10

Juli

78%

28°

-

6

Augusti

78%

28°

-

5

September

65%

24°

-

8

Oktober

55%

17°

-

11

November

46%

11°

-

12

December

42%

-

13