Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

17

Februari

36%

10°

-

17

Mars

39%

12°

-

16

April

40%

13°

-

16

Maj

41%

16°

-

16

Juni

48%

20°

-

12

Juli

53%

23°

-

10

Augusti

54%

23°

-

10

September

47%

21°

-

12

Oktober

42%

16°

-

15

November

36%

11°

-

16

December

30%

-

17