Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

15

Februari

44%

11°

-

13

Mars

46%

14°

-

13

April

45%

15°

-

14

Maj

49%

20°

-

13

Juni

58%

24°

-

11

Juli

67%

28°

-

8

Augusti

67%

28°

-

8

September

58%

25°

-

9

Oktober

50%

19°

-

11

November

40%

12°

-

13

December

35%

-

14