Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

15

Februari

43%

11°

-

14

Mars

45%

14°

-

13

April

44%

16°

-

14

Maj

48%

20°

-

13

Juni

56%

25°

-

10

Juli

65%

29°

-

8

Augusti

65%

28°

-

8

September

56%

25°

-

9

Oktober

49%

19°

-

12

November

38%

13°

-

13

December

34%

-

14