Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

15

Februari

50%

11°

-

14

Mars

55%

14°

-

12

April

52%

16°

-

12

Maj

63%

21°

-

11

Juni

68%

26°

-

8

Juli

80%

31°

-

5

Augusti

80%

30°

-

4

September

66%

26°

-

7

Oktober

57%

19°

-

12

November

47%

13°

-

13

December

41%

-

14