Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

14

Februari

45%

-

14

Mars

50%

12°

-

11

April

52%

15°

-

13

Maj

56%

19°

-

13

Juni

64%

24°

-

11

Juli

74%

28°

-

8

Augusti

74%

27°

-

7

September

61%

24°

-

9

Oktober

52%

17°

-

12

November

45%

11°

-

13

December

37%

-

13