Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

14

Februari

46%

10°

-

13

Mars

51%

13°

-

11

April

52%

15°

-

13

Maj

57%

19°

-

13

Juni

65%

24°

-

11

Juli

75%

28°

-

8

Augusti

75%

27°

-

7

September

62%

24°

-

9

Oktober

52%

18°

-

12

November

45%

11°

-

12

December

37%

-

13