Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

14

Februari

47%

10°

-

13

Mars

53%

13°

-

11

April

54%

15°

-

12

Maj

59%

19°

-

12

Juni

68%

24°

-

10

Juli

80%

29°

-

7

Augusti

80%

28°

-

6

September

65%

25°

-

8

Oktober

54%

18°

-

12

November

45%

12°

-

12

December

34%

-

13