Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

13

Februari

45%

-

12

Mars

46%

-

13

April

44%

-

16

Maj

45%

10°

-

17

Juni

53%

15°

-

15

Juli

64%

19°

-

11

Augusti

61%

18°

-

12

September

55%

15°

-

12

Oktober

50%

10°

-

12

November

45%

-

13

December

42%

-

12