Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

12

Februari

49%

10°

-

11

Mars

48%

12°

-

12

April

47%

14°

-

13

Maj

48%

17°

-

13

Juni

53%

22°

-

11

Juli

63%

25°

-

8

Augusti

59%

25°

-

10

September

53%

22°

-

9

Oktober

52%

17°

-

11

November

48%

12°

-

11

December

46%

-

11