Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

23°

18°

0

Februari

70%

25°

17°

0

Mars

69%

26°

18°

0

April

71%

27°

18°

0

Maj

69%

28°

18°

0

Juni

66%

30°

19°

0

Juli

64%

31°

19°

0

Augusti

67%

32°

20°

0

September

65%

32°

20°

0

Oktober

69%

30°

20°

0

November

69%

27°

20°

0

December

63%

24°

19°

0