Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-2°

18

Februari

23%

-2°

14

Mars

34%

14

April

42%

12

Maj

51%

14°

11

Juni

54%

19°

12°

11

Juli

50%

20°

17°

13

Augusti

48%

19°

18°

14

September

38%

15°

14°

16

Oktober

30%

10°

10°

16

November

16%

19

December

13%

20