Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

-1°

17

Februari

22%

-2°

13

Mars

34%

13

April

42%

11

Maj

52%

12°

10

Juni

55%

17°

12°

10

Juli

50%

19°

17°

12

Augusti

48%

19°

17°

14

September

39%

15°

14°

16

Oktober

30%

10°

10°

16

November

15%

18

December

11%

19