Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

31°

-

12

Februari

72%

31°

-

9

Mars

72%

32°

-

9

April

68%

32°

-

9

Maj

61%

32°

-

11

Juni

64%

32°

-

11

Juli

68%

33°

-

13

Augusti

70%

33°

-

13

September

64%

33°

-

14

Oktober

67%

33°

-

15

November

73%

32°

-

13

December

71%

31°

-

13