Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

17

Februari

26%

12

Mars

32%

14

April

41%

11

Maj

46%

14°

10°

11

Juni

42%

18°

13°

11

Juli

42%

18°

16°

13

Augusti

45%

19°

17°

14

September

36%

16°

15°

16

Oktober

28%

12°

12°

17

November

22%

19

December

16%

18