Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

17

Februari

24%

13

Mars

30%

15

April

40%

10°

14

Maj

48%

15°

10°

13

Juni

45%

18°

15°

13

Juli

44%

20°

18°

15

Augusti

48%

20°

18°

14

September

39%

17°

15°

14

Oktober

32%

12°

12°

14

November

22%

17

December

16%

17