Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

15

Februari

28%

-

14

Mars

35%

-

15

April

39%

13°

-

16

Maj

41%

17°

-

18

Juni

44%

21°

-

17

Juli

50%

23°

-

16

Augusti

48%

22°

-

17

September

46%

19°

-

13

Oktober

32%

13°

-

13

November

22%

-

15

December

18%

-

15