Annons från Barncancerfonden

Därför överlever fler barn cancer

I dag överlever 85 procent av alla barn i Sverige som drabbas av cancer, en siffra som tidigare låg på 80 procent.

Anledningarna till den positiva utvecklingen är flera och skiftar mellan olika cancertyper. Men en generell förklaring är att forskningen resulterat i förbättrade behandlingsprotokoll – vårdprogram – som läkare utgår från under hela behandlingen av en barncancersjukdom. Samtidigt som siffrorna är glädjande visar statistik att sju av tio barn drabbas av sena komplikationer. Barncancerfonden vill satsa fler resurser på att livet inte bara ska överlevas, utan även levas. Vägen mot en nollvision, där barncancer inte längre är den vanligaste dödsorsaken hos barn i ålder 1-14 är långt borta. Men forskning gör skillnad och ditt bidrag kan rädda liv.


Läs mer om framstegen i barncancerforskningen!

 

Publicerad 2 mar 2020