Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

13

Februari

25%

-

12

Mars

31%

-

12

April

37%

12°

-

12

Maj

42%

18°

-

14

Juni

41%

20°

-

15

Juli

43%

22°

-

15

Augusti

45%

22°

-

14

September

39%

18°

-

12

Oktober

36%

12°

-

11

November

20%

-

14

December

17%

-

14