Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

13

Februari

24%

-

12

Mars

32%

-

12

April

38%

13°

-

12

Maj

44%

18°

-

14

Juni

42%

21°

-

15

Juli

45%

23°

-

15

Augusti

46%

23°

-

13

September

40%

18°

-

11

Oktober

36%

13°

-

11

November

20%

-

14

December

17%

-

14