Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-1°

-

17

Februari

25%

-

15

Mars

30%

-

15

April

35%

-

15

Maj

39%

14°

-

16

Juni

39%

18°

-

16

Juli

40%

19°

-

16

Augusti

43%

19°

-

15

September

38%

15°

-

15

Oktober

35%

10°

-

13

November

19%

-

16

December

17%

-

18