Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-

14

Februari

29%

-

14

Mars

34%

-

14

April

39%

12°

-

14

Maj

43%

17°

-

15

Juni

42%

20°

-

16

Juli

45%

22°

-

15

Augusti

47%

21°

-

14

September

42%

17°

-

12

Oktober

38%

12°

-

11

November

23%

-

14

December

21%

-

15