Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

15°

17°

14

Februari

54%

15°

16°

12

Mars

58%

17°

17°

10

April

65%

20°

18°

6

Maj

74%

24°

20°

3

Juni

83%

28°

24°

1

Juli

85%

30°

26°

1

Augusti

85%

30°

27°

1

September

82%

29°

26°

1

Oktober

74%

25°

24°

5

November

68%

21°

22°

7

December

52%

17°

19°

13