Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

16°

17°

11

Februari

57%

16°

16°

10

Mars

60%

19°

17°

8

April

67%

23°

18°

5

Maj

75%

27°

20°

3

Juni

84%

31°

24°

1

Juli

86%

33°

26°

1

Augusti

87%

33°

27°

1

September

84%

31°

27°

1

Oktober

75%

27°

25°

4

November

68%

22°

22°

6

December

57%

18°

19°

11