Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

34°

-

2

Februari

57%

34°

-

2

Mars

50%

35°

-

2

April

43%

34°

-

6

Maj

40%

32°

-

10

Juni

40%

32°

-

9

Juli

49%

32°

-

8

Augusti

44%

32°

-

10

September

40%

32°

-

10

Oktober

38%

31°

-

11

November

44%

31°

-

8

December

53%

33°

-

5