Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

26°

-

7

Februari

56%

26°

-

8

Mars

47%

27°

-

8

April

36%

27°

-

13

Maj

39%

27°

-

14

Juni

44%

27°

-

12

Juli

50%

27°

-

11

Augusti

48%

27°

-

13

September

44%

26°

-

13

Oktober

42%

26°

-

17

November

47%

26°

-

16

December

54%

26°

-

11