Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

20°

-

12

Februari

33%

20°

-

12

Mars

30%

21°

-

13

April

28%

21°

-

16

Maj

33%

21°

-

15

Juni

36%

21°

-

9

Juli

41%

21°

-

5

Augusti

40%

21°

-

6

September

36%

21°

-

9

Oktober

32%

20°

-

17

November

33%

20°

-

18

December

35%

20°

-

16